CADprofi - specijalizirani dodaci

CADprofi za arhitekte

CADprofi dodatak za arhitekte

Modul namijenjen građevinskim inženjerima i inženjerima arhitekture. Klikni na naslov da saznaš više!

Cijena: 3.060,00 kn

CADprofi za inženjere elektrotehnike

CADprofi Elektrotehnika

Namijenjen inženjerima elektrotehnike za izradu projekata VN i NN mreža, antenskih sistema, alarma i ostalih električnih instalacija.

Cijena: 3.060,00 kn

CADprofi HVAC & Piping

CADprofi HVAC Piping

Dodatak za izradu 2D i 3D crteža HVAC sistema, kao i izradu projekata vodovodnih i sanitarnih instalacija. Klikni na naslov da saznaš više!

Cijena: 3.060,00 kn

CADprofi za inženjere strojarstva

AutoCAD i progeCAD dodatak za strojare

Namijenjen inženjerima strojarstva te izradi projektne dokumentacije strojarskih projekata i projekata čeličnih konstrukcija.

Cijena: 3.060,00 kn